A megélt, megtapasztalt és magammal hozott tudásomat kívánom átadni és megosztani mindazokkal, akik ezt kérik. Ezáltal bárki  képessé válhat arra, hogy a saját élete kovácsává váljon, és élete tündököljön.

1994-ben 10 napig voltam élet és halál közötti állapotban. Életben maradtam, de az ágyról felkelni nem tudtam. Az orvosok közölték velem, hogy nem tudnak nekem, rajtam ennél többet segíteni.
A gyógyulásom alatti időben értettem meg, hogy nemcsak test vagyok, hanem van lelkem, és szellemem is. Ha hagyom, hogy a szívem vezessen, és begyógyítom lelkem sebeit, akkor megváltozom, és megváltozik az életem. Béke és öröm ragyogja be a mindennapjaimat. Ahogyan én változom, úgy változik meg a körülöttem lévő világ is. A saját sorsom kovácsává válok.
Bejártam azt az utat, melyen igyekeztem minél többféle, minél egyszerűbb, minél könnyebben alkalmazható módszert megtanulni, hogy magamat meggyógyítsam, majd tökéletes egységben, egészségben és örömben tartsam.

E tudásomat kívánom Neked átadni, Veled megosztani, mert  tudom, hogy a fény csak abban válik áldássá, ki másnak is ad belőle.

Elérhetőség: +3670/420-2079